Üdvözöljük!

 

Községleírás

A népesség többsége magyar, ám jelentős a német nemzetiség is, akik kisebbségi önkormányzat választása révén a helyi közéletben is jelen vannak. Megtalálható a katolikus, az evangélikus és a metodista vallás – a községben az evangélikusok 80 fős, a metodisták 20 fős szeretetotthont is működtetnek.

Az utóbbi években Kaposszekcső jelentős fejlődést tudhat maga mögött : infrastruktúrája teljes körűen burkolt utakkal, vezetékes gázzal, szennyvíz-csatornahálózattal, korszerű közvilágítással, kábeltelevíziós rendszerrel rendelkezik.

Több települést érintően nyújt intézményi szolgáltatásokat : így társulási formában, német nemzetiségi oktatást is nyújtó 8 osztályos iskola és háziorvosi körzet székhelyeként működik, a Sportcsarnokban rendszeres edzést tartanak a község „profi” focistái.

Az önkormányzat együttműködik a helyi civil szervezetekkel, azokat folyamatosan támogatja : így a sportkört, az országosan elismert hímző szakkört, valamint a környéken nagy népszerűségnek örvendő zenekart. Két éve működik a községben Faluszépítő Egyesület, illetve Nyugdíjas Klub is. Immár 15 éves hagyományra tekint vissza a Hábich Konrád Fúvószenekari találkozó Pünkösd-hétfői megrendezése. A képviselőtestület tagjai hozták létre a „Kaposszekcső Gyermekeiért” Alapítványt, mely folyamatos segítséget nyújt a rászorulóknak.

A volt szovjet laktanya területén megépült Liget lakótelepen, a kedvező életkörülmények miatt folyamatosan nő a lakosság. Az önkormányzat 26 bérlakását az idén vehették birtokba bérlői. Az iparövezet a Dombóvári Ipari Park részeként számos munkahelyet biztosít – nemcsak helyi lakosok számára.

Kaposszekcső élő kapcsolatban áll a német Bietigheim, illetve a szlovákiai Felsőszeli településekkel. A hivatalos kapcsolat létesítése után előtérbe került a kulturális, oktatási és sportrendezvények együttes tartása és a baráti – családi kötelékek kiépítése.

Néhány adat :

– egyre növekvő létszámú település – jelenleg 1.528 lakóval

– korábban nagy gondot jelentő a munkanélküliség számottevően csökken az Ipari Park benépesülésével

– fejlesztések az utóbbi 8 évben :

 • szennyvízhálózat építés ( 100 %-os lakossági rákötéssel )
 • vezetékes gáz bevezetése ( 85 %-os csatlakozási aránnyal )
 • SULINET gépbeszerzés
 • orvosi rendelő felújítás
 • általános iskola építés
 • 26 db bérlakás építése
 • Községháza korszerűsítés
 • Közvilágítás korszerűsítés
 • Temetőben ravatalozó felújítás, urnafal építés
 • Közösségi ház építés, egységes falukép kialakítás (üdvözlő és információs táblák, új buszmegállók létesítése)
 • kerékpárút építése a két településrész között

– Infrastrukturális ellátottság jó: víz, villany, telefon, szilárd burkolatú utak. A szennyvízcsatornázás Magyarországon talán egyedülállóan 100 %-os, magas a vezetékes gázt használók aránya is. A kommunális hulladékot – a KVG-vel kötött szerződés alapján – heti 1 alkalommal térítésmentesen elszállítják. A községben 3 szelektív hulladékgyűjtő szigetet létesítettek.

– A 2002-ben – belvízkárok miatt életveszélyessé vált 6 tanterem újjáépítése kapcsán – az addig két épületben működő iskola egy helyre került, modernné vált. Kihasználtsága jónak mondható 49 közalkalmazottat foglalkoztató intézményben a helyi gyerekeken kívül, Jágónakról, Csikóstöttősről, Dombóvárról és Vásárosdombóról is járnak diákok. Felzárkóztató program és német nemzetiségi oktatás is várja a rászoruló/érdeklődő gyerekeket. Számos szabadidős programot is szerveznek : különböző sport és speciális érdeklődést kialégítő, készségfejlesztő szakkör működik a falakon belül.

Az óvoda – szervezetileg az iskolához integráltan – működik, de itt komoly felújításra van szükség. Az egyre növekvő létszám döntési helyzetbe kényszeríti az önkormányzatot : helyben bővít és korszerűsít, vagy a Liget lakótelepen újabb tagintézményt létesít.

A településen működő Evangélikus Szeretetotthon, az önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az idősek vonatkozásában az alap és szakosított ellátást. Étkeztetés, házi gondozás, Idősek Klubja működik, ahol a korcsoport mentális, egészségügyi, kulturális és szociális gondozása is folyik.

Az AVOP támogatással megépült közösségi ház nagy hiányt pótol a faluban : eddig Kulturház sem volt, a közösségi rendezvényeket a Sportcsarnokban bonyolították. A civil szervezeteknek sem volt „otthona”. A jövőben a különböző rendezvények mellett helyet kaphat társas összejövetelekre a nyugdíjasklub, a Faluszépítő egyesület, a kisebbségi önkormáyzat, a hímzőszakkör, a fúvószenekar. Tervezik a teleház szolgáltatás idetelepítését : DVD filmnézési és zenehallgatási, tévézési lehetőséggel, Internet-elérhetőséggel. Az itt alkalmazandó személy feladata a település honlapjának karbantartása, illetve a helyi újság ( Kaposszekcsői Körkép ) szerkesztése is.

– Az egészségügyi ellátás megoldott, Jágónak-Csikóstöttős községekkel közös a háziorvosi és a védőnői szolgálat is.
– Sportolási lehetőség szabadtéren és sportcsarnokban is biztosított.
– Idegenforgalom a község elhelyezkedése és ipari beállítottsága folytán nem jellemző

Megszakítás