Elnyert pályázatok

Közösségi és gazdasági testvér települési programok és együttműködések támogatása 2023.
Projektazonosító: TTP-KP-1/2023/1-000116

 Kaposszekcső és Felsőszeli kapcsolatának ápolása érdekében 2023.10.19- 10.22. között valósult meg a „Meglévő ifjúsági együttműködések támogatása – Felsőszeli és Kaposszekcső között” program a pályázati támogatás jóvoltából.

A program keretében 23 fő felsőszeli gyermek és 6 felnőtt pedagógus látogatott Kaposszekcsőre.

A négy napos látogatás alatt közös programokon vettek részt a kaposszekcsői gyermekekkel, azok családjaival. Közös programként látogattak el a pécsi Mecsextrém parkba, a felnőttek pedig közös kiránduláson vettek részt Szekszárdon és környékén.

A projekt a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását segítette elő a több napos program keretében, ami által közös élményeket éltek át a magyarországi kaposszekcsői és a felvidéki felsőszeli gyermekek. A programon keresztül a két település gyermekei az identitástudatuk erősítése érdekében közösen nyerhettek betekintést a magyar kultúrába, rálátást a magyar föld természeti értékeire számukra érthető, izgalmas módon.

További számos tartós barátság alakult ki nemcsak a gyerekek, hanem rajtuk keresztül a családok között is. Ezáltal megszakadt családi kötelékek éledhettek újra. A kaposszekcsői  gyerekek megtapasztalhatták, hogy milyen erős a határainkon túl élők magyarságtudata, a nemzethez tartozás érzése.

A találkozó jól sikerült, sok élménnyel gazdagodtak a résztvevők, a barátságok elmélyültek, az elválás nehéz volt. A program fő célkitűzései, a gyerekek identitástudatának erősítése, a magyar föld természeti értékeinek megismerése, betekintés a magyar kultúrába, barátságok, kapcsolatok kialakítása a családok között, a magyar nemzet összetartozás-tudatának erősítése maradéktalanul megvalósult.

 

Felvidéki tanulmányi kirándulás megvalósításának támogatása

HAT/6/4/2023 azonosítószámú támogatói okirat

Megvalósítási időszak: 2023.04.02 – 2023.08.31.

Támogatási összeg: 600.000.- Ft

A Kaposszekcsői Általános Iskola tanulói utazhattak el Felsőszelibe, ahol testvériskolai találkozó keretében a Felsőszeli Széchenyi Istvánt Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóival és pedagógusaival találkozhattak, az általuk szervezett programokon vehettek részt.

 Megvalósult program:

A gyerekek első nap bejárták az iskola épületét, sportudvarát és a gyógynövénykertet. Második nap Tallósra kirándultak, ahol idegenvezetéssel megtekinthették a kastélyt és tutajozhattak a Dunán. Harmadik nap a fogadó családok által szervezett programokon vettek részt a gyerekek. A felnőttek Galántán jártak a Kodály Múzeumban és a helyi kastélyban. A Felsőszeli kultúrházban néptánc és népzenei előadás zárta a napot. Az utolsó nap délelőtt az Alsószeli Malom Múzeumot tekinthették meg a gyerekek és kísérőik, majd kora délután haza utaztak Magyarországra.

A több mint 20 éve tartó kapcsolat tovább erősödött a két iskola, a két település lakói között. A testvérkapcsolat igazán jól működik és nagy mértékben segíti az elszakított Felvidéken élő magyarság és az anyaországiak rendszeres, élő kapcsolatát. A meglévő és új barátságok ápolása és kialakítása mellett, új ismeretekkel is gazdagodtak tanulóink, tanáraink a Felvidék történelmi, földrajzi nevezetességeinek megtekintése során.

Sara Blankenship

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Külhoni Támogatások 2021                                                                                          Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021

 

A pályázat részletei megtekinthetőek a letölthető dokumentumban. 

Sara Blankenship

A Kaposszekcsői Általános iskola testvériskolai toborzásának támogatása

 

A pályázat részletei megtekinthetőek a letölthető dokumentumban. 

Sara Blankenship

Megszakítás