Elnyert pályázatok

MFP-FFT/2019-3019891364 Kaposszekcsői temető felújítás

A temető fenntartó jogszabályi kötelezettsége a ravatalozóba kiszállított holttest temetésig történő folyamatos hűtése, továbbá, a temetői úthálózat gépjárművel is járható, akadálymentesnek kialakítása. A projekt indokoltsága ennek e két célnak való megfelelés. A helyi önkormányzat rendelkezett ugyan a pályázat kiírásakor halottak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel, hűtővel, de annak kora és állapota miatt az nem mindig látta el funkcióját, az elmúlt két év alatt többször elromlott, volt, hogy épp halott hűtése alatt, így egyrészt funkcióját nem tudta ellátni, illetve mindig plusz kiadást rótt a településre. A temetőben zúzott köves és földes-füves, nem akadálymentes utak voltak a bejáratok, a fő parcellák, az urnafal és a ravatalozó között, amik nem feleltek meg mindenhol az akadály-mentesített elvárásoknak, de a fejlesztéssel, a stabilizált murvás úttal a temető szinte minden fő része elérhető lesz akadálymentesen. Emiatt a projekt keretében 1 db halott-hűtő (egytálcás kegyeleti hűtő) került beszerzésre és kerti szegélyek között tömörített fehér murva járófelülettel ellátott utak készülnek 740 m2-en. Az önkormányzat további általános költséget nem kívánt elszámolni, azt saját forrásból biztosította. A projektre a település 4 997 018 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Sara Blankenship

MFP-NHI/2019-3003983684 A Kaposszekcsői Közösségi Ház felújítása, korszerűsítése

A projekt a közösségi ház megújítása és a “Mi, szekcsőiek 2020” – a hagyományok, a zene és az egészség jegyében programelemekkel rendelkezik. A projektre a település 19 761 938 Ft 100%-os vissza nem térítendő pályázati forrásban részesült.

A projekt célja Kaposszekcső népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradásának erősítése, az elvándorlás visszaszorítása a nemzeti és helyi identitástudat erősítésével. A tervezett programsorozatot a település önkormányzata valósítja meg, együttműködve a helyi civil szervezetekkel (Faluszépítő, Nyugdíjas és Fúvósegyesület, Szívklub), a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a térségben lévő EFI-vel. A rendezvénysorozat több programot ölel fel, melyek mindegyike erősíti a közösségi életet, a gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, valamint a generációk közötti kapcsolatokat. A projekt során beszerzésre kerülnek a programsorozathoz szükséges eszközök, a Közösségi Ház programsorozathoz és általános működéséhez szükséges felújítása, korszerűsítése. Ezzel erősödik a helyi kultúra, színvonalasabb körülmények közt végezhetők a szabadidős tevékenységek. A hagyományok megmaradnak, megerősödnek, szélesebb körben terjeszthetők, megismerhetők lesznek. Egyre nagyobb teret kapnak a fiatal generációk is a kultúrközösségek közti kommunikációban.

 

Sara Blankenship

MFP-ÖTU/2020-3071905894 “SIMÁN!” – Kaposszekcső, Kossuth Lajos utca önkormányzati út komplex felújítás

A projekt célja Kaposszekcső népességmegtartásának növelése infrastruktúrafejlesztéssel. Ennek keretében a település több funkciójú, meghatározó utcája (Kossuth) lesz komplexen felújítva (2680 m2) teljes aszfaltozással, árokkal, átereszekkel, padkával, alap-megerősítéssel. A település Dombóvár felőli bevezető szakaszát köti össze a falu központjával, annak meghatározó intézményeivel. Az úttest egyben nyíltsávú hivatásforgalmi kerékpárút is, egyben szabadidős tevékenységet szolgál. Az utca jelenleg aszfaltozott, rossz minőségű, kátyúsodott, foltozott, több évtizede csak javítva volt, a település a gondos gazdálkodása mellett sem tudja önerőből megcsinálni a komplex felújítást. Rossz állapota miatt veszélyes a közlekedők számára. A fejlesztéssel fejlődik a település közlekedési infrastruktúrája, javul a szolgáltatások hozzáférhetősége, épül a településkép, javul az életminőség. Kapcsolódik több fejlesztéshez, jelentős társadalmi hatású, hozzájárul a környezettudatossághoz, fenntarthatósághoz. A projektre a település 25 690 231 Ft 100%-os vissza nem térítendő pályázati forrásban részesült.

 

Sara Blankenship

Skip to content