Elnyert pályázatok

TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 – Energetikai fejlesztés Kaposszekcsőn

A projekt megnevezése: Energetikai fejlesztés Kaposszekcsőn
A projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039
A projekt összköltsége: 23 673 424 Ft Támogatási intenzitás:100%

A projekt tervezett kezdete: 2020.09.15
A projekt tervezett befejezése: 2021.10.15

Energetikai fejlesztés valósult meg Kaposszekcsőn, 23,67 millió Ft, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével, a TOP-3.2.1-16 számú, „Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése” című felhívás keretében. A Széchenyi 2020 program keretében Kaposszekcső Község Önkormányzata által megvalósuló enegretikai fejlesztés az iskolakonyhát és étkezőt érintette, melynek segítségével nemcsak a közétkeztetés egyik legfontosabb helyszíne lett energetikailag korszerűbb, szépült és újult meg, de a folyamatos üzemeltetés is lényegesen kevesebb kiadással biztosítható ezen túl. 

d

TOP-4.1.1-15-2016-00002 – EGÉSZSÉGÜNKÉRT Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kaposszekcső és Csikóstőttős polgárai egészségének megőrzése érdekében

 Kaposszekcső Község Önkormányzata Csikóstőttős Község Önkormányzatával konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra,  mely kedvező elbírálásban részesült, az alábbiak szerint:

A kedvezményezett neve: Kaposszekcső Község Önkormányzata
Konzorcium vezető: Kaposszekcső Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Csikóstőttős Község Önkormányzata
A projekt címe: „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kaposszekcső és Csikóstőttős polgárai egészségének megőrzése érdekében
A szerződött támogatás összege: 81.172.321 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdő dátuma: 2017.07.01
Projekt befejezésének tervezett dátuma: 2018.09.30

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt során háziorvosi, valamint védőnői tanácsadó helyiség felújítása, akadálymentesítése, és energiahatékonysági mutatóinak javítása a cél. A két ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni. A beruházás eszközbeszerzést is tartalmaz. A komfortosítás érdekében új berendezések, bútorok kerülnek beszerzése. A fejlesztés eredményeként már ezekben a rendelőkben is elvégezhetők lesznek alapvető szűrővizsgálatok, egészségügyi állapotfelmérések, ami által, valamint a beszerzendő prevenciós eszközök segítségével megvalósítható programokkal, kampányokkal kiemelt szerepet kap a prevenció a lakosság közvetlen lakóhelyén.

Kaposszekcső:

Az átalakítás során a belső közlekedési útvonalak és helyiség-kapcsolatok átszervezésével az épület teljes akadálymentesítése meg lesz oldva. Az orvosi rendelőhöz férfi, akadálymentes-női és személyzeti WC és mosdó, a védőnői tanácsadóhoz személyzeti és kismama WC és mosdó lesz kialakítva. A felújítás során a belső nyílászárók, aljzat, burkolat, szaniterek cseréjére, belső villamoshálózat felújítására, központi fűtés korszerűsítésére, födém és homlokzat hőszigetelésre, tető héjalás cseréjére kerül sor. Egy közös új akadálymentes bejárat készül, melyet az előírásoknak megfelelő rámpa köt össze az akadálymentes parkolóval. Az orvosi rendelő felőli bejárat személyzeti bejárónak megmarad. A bejáratok fölé előtető készül. Az előírásoknak megfelelő tároló helyiségek beépítésre kerülnek. 

A meglévő, elavult központi fűtési rendszer korszerű, energiahatékonyabb rendszerrel lesz átszerelve. A kazán földgáz üzemű, zárt égésterű, kondenzációs gázkazán lesz. Az elavult, gazdaságtalan radiátorok korszerű hőleadókra lesznek cserélve. Az egész épület új villamoshálózatot kap, új, korszerű világítótestek kerülnek felszerelésre. A teljes épület külső homlokzati hőszigetelő-rendszert kap. Ezzel a teljes épület energiahatékonysági mutatói nagy mértékben javulnak. Az elképzelés a település rendezési tervének és vonatkozó építési előírásoknak megfelel.

Csikóstőttős:

Az épület akadálymentesítését és vonatkozó előírásoknak való megfeleltetését kis mértékű bővítéssel és belső átalakítással tudjuk megoldani. A meglévő épületben lesz kialakítva egy akadálymentes – és egyben női WC. A jelenlegi váró és rendelő a jobb helyiségkapcsolatok érdekében fel lesz cserélve. A bővítményben kap helyet a férfi mosdó és a WC, valamint a személyzeti öltöző-WC. A felújítás során mind a belső, mind a külső nyílászárók, a burkolatok, szaniterek cserélve lesznek. A belső villamoshálózat teljes felújítására és bővítésére, a meglévő központi fűtés bővítésére, a födém és homlokzat hőszigetelésére, a tető hajlás-cseréjére kerül sor. A bejárathoz az előírásoknak megfelelő rámpa készül, amelyet a telken belül kialakított akadálymentes parkolóból meg lehet közelíteni. A teljes épület külső homlokzati hőszigetelő-rendszert kap. Ezzel a teljes épület energiahatékonysági mutatói nagymértékben javulnak. Az elképzelés a település rendezési tervének és a vonatkozó építési előírásoknak megfelel.

Megszakítás