Német-Nemzetiségi Önkormányzat

 

Bemutatkozás

Feltöltés alatt …

Elnöki köszöntő

Feltöltés alatt …

Képviselőtestület

8.Pfeiffer Jánosné

Pfeiffer Jánosné, Kati
Tisztség :
elnök
Foglalkozás : nyugalmazott pedagógus
Mandátum kezdete : 2006.
E-mail : pfeifferkati@freemail.hu

Kaposszekcsőn, 1951. szeptemberében születtem egy német nemzetiségű családban, ahol élveztem a kétnyelvűség előnyeit, megismertem már kisgyermekként a német nemzetiség szokásait és ennek mesevilágán nőttem fel. Felejthetetlen élményeim közé tartoznak azok az esték, beszélgetések, amikor ismerősökkel ezeket elevenítettük fel. Ezek tették gyermekkorom éveit tartalmassá, széppé és a mai napig is hatással vannak rám.

Születésem óta ebben a faluban élek, itt jártam általános iskolába, és jelenleg pedig ebben az iskolában tanítok, immáron 34 éve. A középiskolát Dombóváron végeztem, az akkor még Gőgős Ignác Gimnáziumban. Érettségi után a bajai tanítóképző főiskolán szereztem tanítói végzettséget. A rendszerváltás után elvégeztem a szombathelyi tanárképző főiskola német szakát.

Férjem, Pfeiffer János, szintén nemzetiségi családból származik, két gyermekünk van Zoltán és János. Gyermekeink nevelésében fontos szempontnak tartottam a kétnyelvűséget. Ma már mindkettőnek saját családja van.

Célom együttműködve a község önkormányzatával és az általános iskolával abban, hogy a német nemzetiségi oktatást és hagyományokat megőrizzük, a kultúrát ápoljuk, összefogva valamennyi korosztállyal.

Az ifjúság számára a nemzetiségi kultúra megismertetése és a német nemzetiségi identitás megerősítése.

 

9. Dudás ZoltánnéDudás Zoltánné, Márta
Tisztség :
képviselő
Foglalkozás :
vállalkozó
Mandátum kezdete : 2014.
E-mail :
dumarta@freemail.hu

Kaposszekcsői lakós vagyok itt nőttem fel. Családfám anyai ágon is német nemzetiségiekből áll, igy gyermek koromban is sokat hallottam a szülők, nagyszülők régi hagyományiról és szokásaikról. Két felnőtt gyermekem szintén használja a német nyelvet. Továbbképzéseim hozzásegítettek a vállalkozásom elindításához.

2001-óta önálló ingatlan irodát működtetek, amelyet jelenleg nyugdíjasként folytatok. A munkám során nagy hasznát vettem német nyelvismeretemnek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájában póttagként már az előző ciklusban is aktívan részt vettem.
Célom a dél-dunántúli régióban működő német nemzetiségi hagyományok megismertetése községünk lakóival. A lakosság aktív együttműködése Önkormányzatunkkal a közös célok megvalósítása érdekében. Közreműködés a környékbeli tájházak megismertetésében, kirándulások és színházlátogatások szervezése.

 

10.Veszely IstvánnéVeszely Istvánné, Nóra
Tisztség :
elnök-helyettes
Foglalkozás : gondozónő
Mandátum kezdete : 2002.
E-mail : noraveszely@gmail.com

1961-ben születtem Pécsett. Csikóstöttősi származású vagyok, ott jártam általános iskolába. Nyolcadik osztályban lett közös a felső tagozat Kaposszekcsővel, így azt már ott végeztem. Ezután Dombóváron az Apáczai Csere János Egészségügyi Szakközépiskolába jártam és érettségiztem 1980-ban.

1981-ben mentem férjhez Veszely Istvánhoz, aki kaposszekcsői lakos volt, így kerültem Kaposszekcsőre és 25 év után, igazán kaposszekcsőinek érzem magam. Két lányunk született, Míra 1984-ben és Médea 1988-ban. Még mindketten tanulnak.

15 évig dolgoztam körzeti ápolónőként a helyi orvosi rendelőben. Majd elvégeztem egy kereskedelmi iskolát és azóta kereskedőként dolgozom. Jelenleg egy ékszerboltban vagyok alkalmazott Dombóváron.

Célom a testvérkapcsolatok színesítése és szorosabb ápolása, közös programokkal. A nyelvi ismeret gyakorlása, vetélkedők szervezése, a kiváló ismeretekkel bíró tanulók jutalmazása. Nemzetiségi gasztro-nap, valamint megemlékezések szervezése.

Testületi munka

Feltöltés alatt …