https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/letoltheto_logok/bga_alap_logo.png

Közösségi és gazdasági testvér települési programok és együttműködések támogatása 2023.

Projektazonosító: TTP-KP-1/2023/1-000116

Kaposszekcső és Felsőszeli kapcsolatának ápolása érdekében 2023.10.19- 10.22. között valósult meg a „Meglévő ifjúsági együttműködések támogatása – Felsőszeli és Kaposszekcső között” program a pályázati támogatás jóvoltából.

A program keretében 23 fő felsőszeli gyermek és 6 felnőtt pedagógus látogatott Kaposszekcsőre.

A négy napos látogatás alatt közös programokon vettek részt a kaposszekcsői gyermekekkel, azok családjaival. Közös programként látogattak el a pécsi Mecsextrém parkba, a felnőttek pedig közös kiránduláson vettek részt Szekszárdon és környékén.

A projekt a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását segítette elő a több napos program keretében, ami által közös élményeket éltek át a magyarországi kaposszekcsői és a felvidéki felsőszeli gyermekek. A programon keresztül a két település gyermekei az identitástudatuk erősítése érdekében közösen nyerhettek betekintést a magyar kultúrába, rálátást a magyar föld természeti értékeire számukra érthető, izgalmas módon.

További számos tartós barátság alakult ki nemcsak a gyerekek, hanem rajtuk keresztül a családok között is. Ezáltal megszakadt családi kötelékek éledhettek újra. A kaposszekcsői gyerekek megtapasztalhatták, hogy milyen erős a határainkon túl élők magyarságtudata, a nemzethez tartozás érzése.

A találkozó jól sikerült, sok élménnyel gazdagodtak a résztvevők, a barátságok elmélyültek, az elválás nehéz volt. A program fő célkitűzései, a gyerekek identitástudatának erősítése, a magyar föld természeti értékeinek megismerése, betekintés a magyar kultúrába, barátságok, kapcsolatok kialakítása a családok között, a magyar nemzet összetartozás-tudatának erősítése maradéktalanul megvalósult.

Megszakítás